Dolor d’espatlla

Els quiropràctics sempre intentaran tractar el dolor d’espatlla amb els mètodes més suaus possibles i sense medicaments. L’objectiu final del tractament quiropràctic per al dolor d’espatlla és tornar l’espatlla del pacient al seu funcionament total reduint i eliminant al mateix temps el dolor provocat per la lesió.

El dolor d’espatlla pot tenir diferents causes, des d’una lesió patida en un accident d’automòbil fins a un problema crònic, com l’artritis. Els pacients que tenen mal d’espatlla es poden sorprendre per la intensitat i la durada del dolor. La zona de l’espatlla és tan important per dur a terme les activitats quotidianes que té sentit que una lesió en aquesta zona s’hagi de prendre molt seriosament i s’hagi de tractar per evitar que empitjori la situació.

Símptomes:


Entre els signes que indiquen que cal prestar una atenció immediata al dolor d’espatlla es troben una disminució de la capacitat d’agafar objectes i del funcionament del braç, mal a l’espatlla, que continua fins i tot quan s’està descansant, dolor d’espatlla que dura més d’un dia o dos i punxades o dolors no habituals a la zona de l’espatlla.

Diagnòstic:

La quiropràctica pot ser un tractament molt eficaç per al dolor d’espatlla, sigui quina en sigui la causa. Sovint un quiropràctic començarà amb un examen de la zona cervical del pacient, ja que el dolor d’espatlla amb freqüència és el resultat d’un dolor referit que prové del coll. Tant si el dolor d’espatlla està relacionat amb el coll o es limita a la part inferior de l’espatlla, generalment es pot tractar amb mètodes no invasius de curació natural, como ara la quiropràctica.

Tractament
:

El tractament d’una espatlla lesionada pot incloure l’aplicació de calor o de compreses fredes, la manipulació suau per part del quiropràctic per ajudar l’espatlla a retornar al seu estat original de funcionament, i exercicis d’estirament i d’enfortiment suaus que el pacient pot fer a casa seva.