Fibromiàlgia

La paraula  fibromiàlgia prové del terme llatí per a “teixit fibrós” (fibro) i dels termes grecs per a “múscul” (myo) i “dolor” (algia). La síndrome de la fibromiàlgia és un trastorn crònic caracteritzat per dolor muscular generalitzat, fatiga i múltiples nusos musculars i que afecta milions de persones arreu del món.

D’acord amb els experts, la fibromiàlgia es defineix com una història clínica de dolor als quatre quadrants del cos present durant més de tres mesos.  Dolor en els quatre quadrants vol dir que es té dolor tant al costat dret com a l’esquerre del cos, i per sobre i per sota de la cintura. Els experts també descriuen 18 punts sensibles per tot el cos que s’associen amb la fibromiàlgia. Per ser diagnosticat de fibromiàlgia una persona ha de tenir 11 o més d’aquests punts sensibles. A més del dolor i la fatiga, les persones que pateixen de fibromiàlgia poden experimentar els problemes següents:

*trastorns del son

*rigidesa matinal

*mals de cap

*síndrome del còlon irritable

*dolor durant els períodes menstruals

*entumiment o formigueig a les extremitats

*síndrome de les cames inquietes

*sensibilitat als canvis de temperatura

*problemes cognitius i de memòria

La fibromiàlgia es confon sovint amb un altre trastorn anomenat “síndrome de dolor miofascial” o “miofasciïtis”. Tant la fibromiàlgia com la miofasciïtis poden provocar dolor als quatre quadrants del cos i solen tenir uns punts sensibles semblants, però les dues malalties no tenen res a veure. La miofasciïtis és una malaltia inflamatòria causada per la sobrecàrrega o la lesió dels músculs, mentre que la fibromiàlgia està causada per un canvi en el metabolisme i la curació provocat per l’estrès. La miofasciïtis sol aparèixer de manera força sobtada i se sol associar amb una activitat o lesió concreta; la vertadera fibromiàlgia, per contra, té un començament lent i insidiós i s’inicia normalment durant els primers anys de l’edat adulta.

És molt important diagnosticar correctament cadascuna d’elles, perquè requereixen enfocaments molt diferents del tractament.