Dormir bé

Els investigadors indiquen que la quantitat i la qualitat de les hores de son que dormim afecta profundament el nostre benestar. Dormir per les nits és essencial per recuperar la salut.

Els experts en el son expliquen que la relació que existeix entre les hores de son i una menor longevitat es deriva de l’efecte immediat que la falta de son té en el rendiment de les persones. No dormir bé ens pot perjudicar a l’hora de prendre decisions i afecta tot el que fem.

Els investigadors del son indiquen que la quantitat i la qualitat de les hores de son que dormim afecta profundament el nostre benestar. Dormir a la nit és essencial per assolir un bon funcionament del cervell, el sistema immunològic, el sistema endocrí i la digestió, així com per a l’energia corporal, la recuperació de les lesions i el restabliment de la salut.