Força

El músculs forts mantenen el cos en posició vertical i ens permeten moure’ns. Una bona força i un bon equilibri musculars són bàsics per mantenir una postura adequada i minimitzar la tensió muscular. Si els músculs dels dos costats de la columna estan equilibrats i forts el cos es mantindrà recte i fort. Malauradament, la majoria de persones no tenen músculs equilibrats i forts a causa, un cop més, de la manca d’exercici i les desalineacions de la columna.

Els músculs són molt eficaços a l’hora de mantenir-se més forts o més dèbils com a resposta al que se’ls exigeix. Com que la majoria de nosaltres estem asseguts davant d’una taula, conduïm un cotxe i seiem al sofà de casa, a molts dels nostres músculs no se’ls posa a prova. En conseqüència, es debiliten. Al mateix temps, els músculs que s’utilitzen constantment durant el dia s’enforteixen. Aquest desequilibri de la força muscular contribueix a l’adopció de males postures i a la tensió muscular crònica. Si no es controlen, els desequilibris musculars tendeixen a empitjorar, no a millorar, a causa d’un fenomen anomenat “inhibició recíproca”.

Inhibició recíproca significa, literalment, “desactivar els oposats”.  Per a tots els músculs que mouen el cos en una direcció hi ha músculs oposats que mouen el cos en la direcció contrària.  Per tal d’aconseguir que aquests músculs no treballin els uns contra els altres, quan el cos contrau un grup de músculs, obliga el grup oposat a relaxar-se, és a dir, desactiva els músculs oposats. Quan s’utilitza repetidament només un grup de músculs, el grup oposat, com que està contínuament desactivat, es probable que s’atrofiï.