Efectes de la quiropràtica

La salut no és simplement l’absència de malaltia. El cos té una intel·ligència innata que activa una sèrie de complexos sistemes que depenen d’un equilibri i una coordinació adequats per funcionar correctament.

El benestar requereix que siguem agents proactius del nostre cos. Cal tractar-lo bé i no esperar a patir dolor per decidir-se a tenir-ne cura. Cal recordar que la salut no és simplement “sentir-se bé”, ja que sabem que alguns problemes poden desenvolupar-se durant anys sense provocar símptomes de cap mena.  Com sabem, les malalties cardiovasculars, per exemple, passen inadvertides durant molts anys abans de manifestar-se: de fet, el primer símptoma d’una malaltia cardiovascular que experimenten moltes persones és un atac de cor o la mort.

Volem deixar clar que tampoc no podem creure de manera il·lusòria que qualsevol persona que dugui un estil de vida basat en el benestar serà immune al dolor, les afeccions o les malalties. Hi ha moltes persones que ho fan tot bé i, tot i així, es posen malaltes i moren. Hi haurà qui dirà que hi ha moltes persones que ho fan tot malament i gaudeixen d’una vida llarga i aparentment sana. Tot i així, com que no hi ha cap manera de predir qui és qui, hem de fer tots els possibles per reduir els riscs i promoure la nostra salut.

Hem sentit tot tipus d’excuses imaginables sobre per què la gent creu que no es pot permetre invertir ni temps ni diners en la seva salut. Però la realitat és que ha d’ invertir en la seva salut avui, o la malaltia podrà portar-lo a la ruïna en tots els sentits més endavant. Si no té temps o diners per millorar la seva salut mentre es troba bé, què li fa pensar que tindrà temps o diners per millorar-la quan l’hagi perdut? Pot treure temps per al benestar ara o pot treure temps per a la malaltia més endavant. Vostè tria.

Pel que fa al benestar, aquestes són les tres idees que volem fer entendre:

1. La salut no és simplement l’absència de malaltia.

2. El cos té una intel·ligència innata que activa una sèrie de complexos sistemes que depenen d’un equilibri i una coordinació adequats per funcionar correctament.

3. Duent un estil de vida basat en el benestar pot enriquir la seva vida amb una salut dinàmica.