La fuetada cervical

Les fuetades cervicals no es produeixen només per accidents de cotxe; uns patins també poden provocar fuetades cervicals.

El terme “fuetada cervical” es va utilitzar per primer cop el 1928 per definir un mecanisme de lesió caracteritzat per una hiperextensió sobtada seguida d’una hiperflexió immediata del coll que provoca danys als músculs, lligaments i tendons, especialment, als que sostenen el cap. En l’actualitat, sabem que les fuetades cervicals sovint no es produeixen per hiperextensió o  hiperflexió, sinó més aviat per una extensió i flexió molt ràpides que provoquen lesions.

A causa de la seva naturalesa complicada i el fort impacte que tenen en la vida de les persones, pocs temes de salut generen tanta controvèrsia com les fuetades cervicals.  A diferència d’un os trencat, on una simple radiografia pot confirmar la presència de la fractura i els tractaments de referència poden orientar un professional de la salut sobre la manera més adequada de tractar la lesió, les fuetades cervicals són fruit d’una combinació impossible de predir en què intervenen el sistema nerviós, músculs, articulacions i una alteració del teixit connectiu que no resulta fàcil diagnosticar i pot suposar tot un repte per tractar. A fi d’ajudar a entendre la naturalesa de les fuetades cervicals i com s’han de tractar, és necessari dedicar una mica de temps a parlar de la mecànica de com es produeixen aquestes lesions.