LA QUIROPRÀCTICA

El que realment diferencia els quiropràctics dels altres professionals sanitaris és el fet que els quiropràctics són els únics professionals preparats per diagnosticar i tractar el que anomenem subluxacions vertebrals.   La paraula “subluxació” prové de les paraules llatines sub (“una mica o lleu”) i luxate (“dislocar”).  Així, el terme “subluxació vertebral” significa literalment una dislocació o desalineació lleugera dels ossos de la columna.

Quan es produeix una subluxació el quiropràctic pot corregir l’os mal alineat i fer que torni a la seva posició correcta. D’aquest procediment se’n diu, molt adequadament, ajustament, i l’ajustament permet que el cos es curi. L’ajustament quiropràctic és un empenyiment ràpid que s’aplica a una vèrtebra amb l’objectiu de corregir-ne la posició, el moviment o les dues coses. Els ajustaments sovint van acompanyats d’un alliberament de gas audible que sona com un “crac”. De vegades el so espanta la gent una mica les dues primeres vegades que van a fer-se un ajustament, però la sensació sol ser d’alleujament. En ocasions, se sent una mica de malestar, especialment si els músculs dels voltants estan contracturats o el pacient està tens durant el procediment quiropràctic. També hi ha vegades en què no se sent el “crac”. Sovint, això és a causa d’una tensió muscular important o perquè al pacient li resulta molt difícil relaxar-se durant els ajustaments. Malgrat això, l’ajustament quiropràctic continua sent important. La informació torna a fluir. Creiem que solucionar el problema i evitar que es repeteixi és tan important com el remei inicial.

El convidem a conèixer quins són els components que contribueixen al complex de subluxació vertebral.