Com funciona la quiropràctica?

L’objectiu principal de la quiropràctica és simplement ajustar la columna i eliminar allò que interfereix en la capacitat natural de curació del cos.

Els ajustaments de la columna per corregir subluxacions són el que fa que els professionals quiropràctics siguin únics. El terme “ajustament” es refereix a la força específica que els quiropràctics apliquen a les vèrtebres que presenten patrons de moviment anormals o que no funcionen correctament.

Bàsicament, l’objectiu de fer-se un ajustament hauria de ser retornar el cos al seu estat natural de salut òptima. A fi d’aconseguir-ho, els quiropràctics poden utilitzar i recomanar diversos mètodes de curació natural, com per exemple, ajustaments, exercicis de rehabilitació i assessorament sobre aspectes de l’estil de vida que tenen un impacte en la salut. El principal centre d’interès de la quiropràctica és simplement eliminar les coses que interfereixen en la capacitat natural de curació normal del cos. L’ajustament de la columna és l’objectiu principal d’un quiropràctic.